Elmiljömätande konsult
Är du företagare och har någon anställd som är elöverkänslig, eller ska du köpa hus och vill veta hur starkt magnetfältet är just på din tomt?
Ring EMF-Konsult! Rolf Rosenvik arbetade tidigare på Vattenfall som kraftledningsprojektör och med att informera allmänheten om hälsorisker med boende nära kraftledningar samt med mätning av magnetfält. Efter 13 år startade han EMF-Konsult och fortsatte som konsult åt Vattenfall och Svenska Kraftnät. Numera åtar han sig mätuppdrag även åt kommuner, företag och privatpersoner som behöver göra mätningar.

– Man kan vara överkänslig mot elektriska fält, magnetfält och/eller radiofrekvent strålning. Hur man reagerar kan vara väldigt olika. Det kan till exempel vara hudbesvär och huvudvärk om man sitter mycket vid bildskärm, eller sömnsvårigheter och hjärtklappning.
Elöverkänsliga boende i till exempel Stockholms kommun har möjlighet att ansöka om bostadsanpassningsbidrag för elsanering. Elöverkänslighet är ett godkänt funktionshinder. Rolf gör mätningar främst i Stockholm och Mälardalen och mäter nivån i lägenheter och även kontor samt föreslår åtgärder.


EMF-Konsult

Bransch:
El

Telefon: 0704-94 22 35


Email:
rolf@rosenvik.com

Adress:
EMF-Konsult
Rapsvägen 31
17835 Ekerö

| 13 SENASTE FÖRETAGEN